Mircea Platon – Breivik şi globalizarea minciunii

„Am vrut muncitori. Dar ne-am trezit, în schimb, cu oameni”, scria în anii ’70 Max Frisch referindu-se la imigranţii italieni, greci, turci, iugoslavi, sau din Maghreb „invitaţi” să muncească în Europa de Vest. Tragedia de la Oslo şi reacţia establishmentului de (centru-)dreapta din România par să indice încă o dată neputinţa neoliberalismului atunci când vine vorba de oameni. De oameni care nu sunt doar „muncitori”, doar abstractă „forţă de muncă” uşor de „administrat” şi de inclus în sau exclus din ecuaţii sociologice şi modele politologice.

Ca sistem ideologic şi ca reţea instituţională, neoliberalismul susţine globalizarea, adică diviziunea socială globală a muncii, şi libera circulaţie a oamenilor şi a mărfurilor. Pentru neoliberali totul e o piaţă. Şi tot ce e pe piaţă e o marfă: chiar şi oamenii. Valoarea e dată de preţ, iar preţul are doar o legătură vagă cu valoarea.  În aceste condiţii, singura „producătoare” de valori rămâne „piaţa”, care stabileşte preţul şi astfel conferă valoare. Din punct de vedere neoliberal, în cazul unui conflict între valorile societăţii şi preţul pieţei, ultimul are câştig de cauză, pentru că e singurul „real”. De exemplu, nu contează că noi ştim că lâna sau inul sunt bune, contează, ne va spune neoliberalul, că astăzi piaţa globală e dominată de materiale supraelastice ieftine, care deci ar trebui, în mod „natural”, să ia locul pânzei de in sau al stofelor de lână şi pe piaţa românească. Protecţionismul nu e permis pentru că pentru neoliberali nu există antrenamentul valorii, ci doar competiţia de piaţă. Valorile nu sunt asimilate, adică trăite, ci instrumentalizate, adică folosite. De aceea, nu e încurajată tradiţia ca obişnuinţă cu valorile şi cu virtuţile sau normalitatea ca trăire a binelui, ci normalitatea ca şi consum al bunurilor. Pentru neoliberali, dacă o filarmonică bună dintr-un oraş de provincie nu e „rentabilă”, adică dacă valoarea ei nu poatre fi exprimată în termenii pieţei, atunci acea orchestră simfonică trebuie desfiinţată şi muzicienii îndemnaţi să cânte la nunţi. Profesorii buni, dar care nu „produc”, trebuie recalificaţi ca bucătari. Mica gospodărie ţărănească trebuie rasă cu buldozerul, ţăranii trebuie trimişi în fabrici sau pe şantiere, unde productivitatea muncii lor e multiplicată tehnologic, iar agricultura la scară umană înlocuită cu monoculturi latifundiare de soia.  Consecinţele emigraţiei sau imigraţiei, apărarea sau abandonarea unei culturi, totul e judecat din perspectiva profitului. [1] Acest tip de judecată, deşi prielnic proliferării băncilor, face imposibilă orice societate şi deci subminează temeliile oricărui stat. „Regimul de austeritate” economică cerut şi impus de neoliberali nu înseamna decât epurarea societăţii de „indezirabili”, de persoanele, grupurile, comunităţile sau instituţiile care nu acceptă comodificarea, care nu pot sau nu vor să se comporte ca marfă.

Or, din punct de vedere neoliberal, atât statele-naţiuni cât şi imigranţii reprezintă doar o marfă, care trebuie introdusă cu bun profit în circuitul economiei reale şi simbolice. De exemplu, marile corporaţii şi publicaţii neoconservatoare/neoliberale sunt printre cele mai hotărâte şi eficiente susţinătoare ale imigraţiei. [2] Marile corporaţii „americane” nu mai crează locuri de muncă în S.U.A., nu mai plătesc impozite statului american, dar sunt subvenţionate, direct sau indirect, de statul american. Pentru ele, America e doar o piaţă, iar imigranţii (sau muncitorii din China) doar o forţă de muncă – adică energie – ieftină. Din punct de vedere neoliberal, americanul de rând trebuie stors de bani, iar muncitorul străin, de energie. Asta e valoarea lor de piaţă, dincolo de orice alte considerente antropologice, sociale, culturale sau politice, irelevante din punct de vedere neoliberal atât timp cât nu au impact asupra Bursei, adică a preţurilor. Margaret Thatcher şi-a justificat politicile antisociale afirmând că „nu există societate, ci doar indivizi”.

În aceste condiţii, în care practicile economice şi discursurile neoliberale distrug capitalul social şi bagatelizează importanţa „ţesăturii sociale”, e ipocrit pentru un neoliberal să pretindă că elitele (multi)culturale ale Vestului distrug „ţesătura socială”. La urma urmelor, se poate argumenta că singura vină a elitelor stângist-multiculturale occidentale e aceea că se încăpăţânează să-i considere pe imigranţi oameni, şi nu simple baterii ale sistemului. Relativismul principial e preferabil dogmatismului oportunist, de procuror stalinist, care a luat în stăpânire de ani buni elita neoconservatoare din România. De exemplu, nu văd cum dl Dragoş Paul Aligică, membru în consiliul de administraţie al Institutului de Studii Populare al PD-L, poate deplânge distrugerea „ţesăturii sociale” europene şi poate condamna „elitele” occidentale [3] în condiţiile în care s-a manifestat ca unul din principalii doctrinari neoliberali din România, ca apologet al statului minimal şi ca propovăduitor a ceea ce numea, împreuna cu Valeriu Stoica, un „conservatorism al schimbării”, care „adică incorporează o formă de tradiţie cu totul atipică – cea a experimentului occidental liberal-democaratic-capitalist -, o tradiţie care presupune schimbare socială continuă.” [4] Dl Aligică a afirmat clar în volumul Reconstrucţia dreptei că globalizarea e inevitabilă, o realitate. Dar de ce nu ar fi imigranţii musulmani mai inevitabili şi deci mai reali decât capitalismul global? De ce atunci nu ar fi multiculturalismul un mod legitim de a întelege şi locui această realitate?  De ce trebuie să avem o modernizare occidental-seculară şi nu putem să ne bucurăm de o modernizare multicultural-religioasă? De ce e zaţul de creştinism din capitalism de preferat erzaţului de creştinism din multiculturalism? De ce nu ar fi un Dumnezeu care-i iubeşte pe toţi de preferat unui Dumnezeu care-i binecuvântează doar pe negustorii de succes?

Aceste întrebări sunt cu atât mai legitime cu cât, vorbind despre dreapta, dl Aligică e un nominalist exemplar, declarând: „Nu plecăm de la ideea ca există o doctrină unică, un decalog universal al dreptei, un set de principii care validează in abstracto şi în eternitate un efort ca al nostru. Nu credem că suntem în posesia cheii semantice univoce a termenului dreapta. De fapt, avem o viziune foarte pragmatică: până la urmă, ne place sau nu, dreapta va fi ceea ce mişcarea politică de dreapta va declara că este de dreapta. Testul ultim este cel al uzului şi al practicii. Iar uzul şi practica depind de lupta ideilor. În cazul doctrinelor politice, poate chiar mai mult decât în alte domenii ale vieţii publice, avem de-a face cu o confruntare retorică neîntreruptă pentru a impune public o interpretare sau alta şi pentru a delegitima interpretările alternative.” [5]

Aşadar, pentru domnul Aligică, „dreapta” e ceea ce o mişcare politică autodeclarat de „dreapta” va susţine şi va reuşi să impună şi celorlalţi că e dreapta. Nu există nişte valori sau principii în sine, un mod de viaţă, o identitate a dreptei. Ci doar capacitatea, susţinută de forţă financiară şi ideologică, de a se autodefini. Forţa crează dreptul. Şi dreapta. Piaţa „liberă” – acolo unde, să zicem, proiectul de dreapta al PDL e susţinut de fundaţii germane, iar proiectul unei Românii normale al unor oameni obişnuiţi nu e susţinut de nimeni – şi metafora războiului se suprapun perfect în discursul dlui Aligică. Pentru un nominalist pentru care forţa defineşte realitatea, adevărul, dreptatea şi calitatea, a pierde un război sau a fi eliminat de pe piaţă înseamna a rămâne fără nici un temei al existenţei.

Piaţa/războiul sunt cu atât mai importante cu cât, chiar dacă în general ocoleşte tentaţia „esenţialistă” şi denunţă „etnocentrismul” atunci când vine vorba de „dreapta”, dl Aligică pare a fi convins că există nişte identităţi tari numite „civilizaţii”, care se află în conflict. [6] Civilizaţia Occidentală se află în război nemilos cu civilizaţia (sau cu barbaria) Orientală. Cu alte cuvinte, nominalismul teoretic al dlui Aligică se afundă în mocirla realistă a lui Samuel Huntington, omul care oferit complexului militaro-industrial american o raţiune de a exista chiar şi după sfârşitul Războiului Rece. Sigur că, judecat din prisma acestei încleştări apocaliptice, masacrul de la Oslo devine doar un „incident” semnificativ numai pentru că ne atrage atenţia – „un strigăt de alarmă” [7] – că suntem prea slabi în faţa „năvălitorilor”.  

Dl Aligică nu e singurul însă care a apucat-o pe acest drum. Dl Mircea Mihăieş, vicepreşedinte al Institului Cultural Român, mustră „autodestructiva rasă albă” pentru lipsa ei de bărbăţie ideologică. [8] În mod normal, dacă am fi trăit într-o ţară aparţinând „civilizaţiei Occidentale” pe care vor să o apere dnii Aligică şi Mihăieş, vicepreşedintele ICR ar fi trebuit să-şi dea demisia sau să fie demis după această afirmaţie al cărei esenţialism rasist îl descalifică personal şi politic. De altfel, dl Mihăieş s-a remarcat în trecut şi prin alte luări de poziţie amendabile, împotriva pensionarilor de exemplu, denunţaţi şi vilificaţi în bloc. [9] Poziţia dlui Mihăieş e cu atât mai paradoxală cu cât a fost ani buni, dacă nu mai e încă, legat profesional şi personal de Fundaţia pentru o Societate Deschisă din România, fundaţie care a promovat tocmai ideile împotriva cărora se ridică dl Mihăieş astăzi.                  

Mă întreb dacă în Germania i s-ar permite unui analist politic să se coboare pe forumul de discuţie al articolului său pentru a declara, precum dl Aligică: „Da, sunt de extrema dreaptă, naţionalist, extremist, fundamentalist în ligă cu parlamentarul Frontului Naţional, România Mare, adaugaţi aici ce mai credeţi de cuviinţă. Satisfăcuţi? Am dat eu în scris negru pe alb. Nu mai e nevoie să vă strofocaţi atât. Gata: e rezolvată. Acum că ne-am liniştit, şi ce era de demonstrat a fost demonstrat, care e problema?”

Mă întreb dacă, în S.U.A., i s-ar permite unui vicepreşedinte al vreunei mari instituţii culturale (bugetare) americane să deplângă „rasa albă” precum dl Mihăieş.

Nu cred că ar fi posibil aşa ceva. Şi totuşi, fundaţii germane sau americane au sprijinit sau sprijină asemenea voci în România. Fundaţiile străine nu depind de elitele pe care ni le finanţează. Şi nici dnii Aligică sau Mihăieş nu trăiesc în planul în care scriu. E un fel de diviziune socială globală a adevărului al cărui rezultat e o mare minciună. Şi crime.   <![endif]>


<![endif]>

[1]  În România, neomarxiştii grupaţi în jurul revistei Cultura şi al website-ului CriticAtac aduc argumente statistic cantitative, referitoare la mobilitatea socială, construcţiile de locuinţe, nivelul de şcolarizare şi de asistenţă medicală etc., în favoarea regimului comunist. Acestor statistici, Mihail Neamţu le răspunde în 2010 cu argumente calitative, arătând că: „Agresiunea asupra demnităţii umane nu poate fi cuantificată prin elemente strict materiale. Să nu uităm un lucru: în decembrie 1989, oamenii de pe stradă nu au cerut zahăr şi ulei, ci mai ales libertate.” (http://www.hotnews.ro/stiri-esential-7815648-mihail-neamtu-director-stiintific-institutul-pentru-investigarea-crimelor-comunismului-discutat-online-cititorii-hotnews.htm). Dar atunci când vine vorba de apărat neoliberalismul, argumentele statistic-cantitative capătă, pentru acelaşi Neamţu, o relevanţă zdrobitoare. Scriind despre relaţia dintre capitalism şi consumism, Neamţu declara în 2008 că principala preocupare a „politicului” e aceea de a „stimula creşterea economică […] iar niciodată de a oferi oamenilor fericirea” („Economia nu trebuie să facă economie de idei”, Foreign Policy Romania, iulie-august 2008, 38-39). Cu alte cuvinte, imponderabilele nu ţin de domeniul politicii, şi deci apărarea unui mod de viaţă şi a onoarei şi integrităţii persoanei nu poate ţine în mod legitim de ceea ce poate oferi statul.  De aceea, scriind împotriva marxistului Alexandru Polgar, care vorbea de anihilarea capitalistă a omului, şi deci şi a românului post-comunist, Neamţu avertizează în 2010: „O linie de argumentare mai puţin melodramatică, dar atentă la cifre, l-ar fi convins poate pe autorul nostru că ieşirea din ‘comunismul real’ şi întâlnirea cu piaţa liberă n-a produs doar calamităţi. Revoluţia neo-liberală (Anthony J. Evans & Dragoş Paul Aligică) a născut nu doar trauma exilului (migraţia în masă), ci şi un plus de mobilitate socială şi prosperitate materială pentru majoritatea românilor. Între 2005 şi 2010, creşterea veniturilor pe cap de locuitor n-a încetat. Românii au călătorit în ultimii zece ani mai mult decât oricând în istorie.” (Mihail Neamtu, „Marxismul liric si revolta mesianică”, http://grupareaaproape.wordpress.com/2010/07/20/marxismul-liric-si-revolta-mesianica-un-scurt-raspuns-pentru-alexandru-polgar/). Despre calitatea, libertatea şi deci sensul vieţii şi „călătoriilor” românilor neoliberalizaţi, Neamţu nu are a spune nimic. Dar, nu cu mult timp în urmă, Neamţu celebra drept „darul libertăţii” tragedia pe care o etichetează astăzi cu detaşare clinică drept „trauma exilului”. Astăzi, Neamţu îl susţine pe Aligică.

[2]  Vezi Catherine A. Traywick, „Weekly Diaspora: Big Business Dictates Immigration Policy–At Workers’ Expense”(http://www.huffingtonpost.com/the-media-consortium/weekly-diaspora-big-busin_b_840114.html); John Laughland, „Big Business, the Driving Force behind Immigration” (http://www.brusselsjournal.com/node/3144).

[3]  „Cât si în câte feluri poti ataca identitatea nationala a unor popoare, fara sa ai o contrareactie? Cât si în câte feluri poti sustine politici de emigrare ce submineaza profund tesatura sociala a tarii gazda, fara sa ai reactii de respingere violente?“ (http://www.revista22.ro/despre-oslo-incorect-politic-10993.html).

[6]  Pentru denunţarea „marşului virctorios al Orientului” şi alte stridenţe extremist-propagandiste nedemne de un analist politic serios, vezi articolele „Secolul Asiei şi dilemele Europei” (http://www.revista22.ro/articol-2022.html), „Cele 7 faze ale Jihadului” (http://www.revista22.ro/cele-7-faze-ale-jihadului-1988.html), „O nouă fază a războiului” (http://www.revista22.ro/o-noua-faza-a-razboiului-1893.html) publicate în anul 2005 în 22.

 

Reclame

Despre Alexandru Racu

Născut în Bucureşti pe 4 Martie 1982. Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii Bucureşti, Master în Studii Sud-Est Europene la Univeristatea din Atena şi doctor în filozofie politică al Universităţii din Ottawa.
Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

77 de răspunsuri la Mircea Platon – Breivik şi globalizarea minciunii

 1. sacrebleu zice:

  Ca tot veni vorba de globalizarea minciunii, mi se pare absolut rusinos, descalificant, jegos moral si intelectual ca Vladimir Tismaneanu sa publice articole la care nu se pot posta comentarii:

  http://www.evz.ro/detalii/stiri/senatul-evz-zidul-rusinii-si-statul-de-nedrept-942001.html

  EVZ ne anuta la toate articolele semnate de VT ca nu se pot afisa comentarii. Deci Tismaneanu vorbeste de unul singur, nimeni nu are dreptul sa-l contrazica. Nu e de mirare: VT scrie articole care nu au legatura cu realitatea. Nu scrie nimic despre Breivik, despre rascoalele din Anglia s.a.m.d. Umbla doar cu vrajeli irelevante. ne spala pe creier, cum s-ar zice. Jenant, penibil, paduchios Vladimir Tismaneanu! Omul care umbla cu cioara vopsita. Ca si tat-su.

 2. Donkeypapuas zice:

  Deci to’arăşa mamă a lui Volodea se afla în vizită (întâmplător! Absolut întâmplător!) în Cehoslovacia cu două, trei săptămâni de invadare. În volumul coordonat de Lvinia Betea despre reacţia României în faţa actlui agresiv sovietic (Zziua demnităţii naţionale”, parcă aşa se intitulează) se menţionează că acea ţară fusese împânzită de „turişti” încă de luni bune care aveau misiunea să se infiltreze în mişcările protestatare şi radicale şi să… le incite! Se avusese griţă ca aceşti „turişti” să nu fie proveniţi din URSS ci din alte ţări şi, îndeosebi, din Occident. Ciudat! Foarte ciudat!

 3. pasvanoglu zice:

  Intre timp, se pare ca basescu vrea Statele Unite ale Europei. Si vrea acum, repede…Fara prea multe discutii si referendumuri (http://www.hotnews.ro/stiri-esential-9839140-basescu-vrea-statele-unite-ale-europei-fara-cedarea-suveranitate-europa-nu-mai-putere.htm). Si tot repede vrea si Rosia Montana. Toate astea pentru a se salva „tesatura sociala” europeana. Ca, zice base, fara UE, Europa nu e nimic. Iar Romania cu atat mai putin. Carevasazica descoasem tesatura sociala reala, la scara umana, ca sa incropim cu materialul textil obtinut, asa repede, in doi trei ani, o noua tesatura „sociala” la scara supraumana. Europeana!

  Probabil ca pentru Aligica astea sunt tot politici conservatoare. Sa faci si sa desfaci natiuni peste noapte, manat de la spate de imperativul competitivitatii globale e din cale afara de conservator. In definitiv, puseurile de tip fascist ale lui Aligica nu ar trebui sa ne mire. Pentru ca, la fel ca si fascismul, neoconservatorismul nu e nimc altceva decat un „conservatorism revolutionar”, adica o contradictie in termeni. O instrumentare a traditiei ce are ca scop inhamarea acesteia din urma la cauza revolutiei. Neoconservatorismul este fratele geaman al fascismului.

  In concluzie: Romani! Capitanul Bligh si ai sai intelectuali va pregatesc ceva! Ceva naspa! O noua inginerie sociala de proportii! O Romanie ca la eclipsa! Traiasca Capitanul!

  • sacrebleu zice:

   Adevarul e ca in conditiile astea de coruptie si ticalosie generalizate e greu sa te mentii om normal in afara crestinismului. Avem jeguri pupcuriste si jeguri teroriste. Pactul Ribbentrop-Molotov in noua versiune Robocop-Libidinov dauneaza omului normal.Grecii cu retzina, romanii cu Basina. Ambele, falimentare.

  • Donkeypapuas zice:

   Stalinismul prezidenţial dă în clocot….

   Dar asta îmi şi reaminteşte despre băgatul în seamă tipic băsescianist, de acele inventate „axe Washington-Londra-BUCUREŞTI”. Numai că uitase să-i informeze pe yankei şi britanici că i-am primit în alianţă. De data asta or ştii britanicii ori ibericii, francezii sau danezii, germanii sau belgienii (ops! mai ales ăştia!) de bucuria şi planurile minunate cu care îi cadoriseşte Măreţul Personaj Politic?

 4. pepe zice:

  Basescu asta chiar ma sperie. Cica trebuie SUE (asa, peste noapte), si in plus trebuie scos rapid aurul de la Rosia Montana (din care romanii iau doar 4%, probabil cam jumate din cat va costa decontaminarea regiunii de dupa exploatare) ca sa se depuna in rezerva BNR si sa se intareasca moneda nationala. Dar care moneda nationala? Ca dupa aia zice ca si moneda nationala trebuie sa dispara, tot asa in doi trei ani, probabil inainte de a se scoate de acolo prima tona de aur! Si ne da de inteles ca in loc de rezerva BNR, aurul o sa se duca in fondul de interventie al UE, de unde iau doar copiii cuminti care asculta de Mutter Deutschland. Pe de o parte zice ca iau doar aia care dau dovada de disciplina bugetara, dar pe de altaparte ne instiinteaza ca pana acum nu au luat (de doua ori!) decat grecii (aia cu datoria de 160% din PIB)! Mai bine zis bancile franceze si germane cu expunere pe Grecia.

  http://revistapresei.hotnews.ro/stiri-radio_tv-9889930-live-text-traian-basescu-despre-statele-unite-ale-europei-sunt-deja-cedari-suveranitate-oricat-face-nu-intelegem.htm

  Mie mi se pare ca de fapt Capitanul Bligh vrea sa spuna ca o data cu aurul, cu moneda nationala, cu suveranitatea nationala si cu peisajul mioritic (care va deveni cianuritic) trebuie sa dispara si romanii. Disparitia romanilor (darul libertatii!) este o exigenta impusa de evolutia capitalismului global. Are dreptate Donkey. Asta-i stalinism cu acte in regula. Citeam pe un blog ca si Engels ar fi afirmat ceva asemanator despre romani. Trebuie sa dispara deoarece sunt reactionari si inapoiati. Cert lucru, teletualii astia au dat nastere unui nou Frankenstein

  • Donkeypapuas zice:

   Larry Watts în cartea sa „Fereşte-mă Doamne de prieteni” („With friends like this”) citează spusele lui Engels. Încă nu am citit cartea dar există pe net documentarul în trei părţi făcut de Monica Ghiurco axat pe cuprinsul cărţii.

 5. Chiar imi place de baiatul asta: http://www.criticatac.ro/9616/dreapta-moralista-si-stinga-sentimentala-in-marginea-actualitatii/

  Inteligent si curajos, pare sa faca parte din cei care nu sufera de instinctul de turma. Imi place faptul ca loveste inclusiv in cliseele tembele ale taberei politice din care face parte (cel putin in mod oficial). Contrasteaza in mod deosebit de placut cu personaje din categoria papagaligica si neamtu care stiu una si buna. Sau mai bine zis doua si bune: discul lor stricat si prietenii care trebuie aparati.

  • Erwin zice:

   Poate n-ar strica o platforma asemanatoare dar de dreapta, conservatoare. Stim unde se afla tanara intelectualitate de stanga, o vedem cu nume si adresa, in schimb nu stim unde se afla Dreapta. Ca la dreapta conservatoare nici nu stii unde sa te orientezi. Macar la stanga neomarxistii sint neomarxisti. La dreapta nu mai stii care e conservator si care filolegionar.

   • Din nefericire, in momentul de fata dreapta romaneasca se imparte in doua subspecii de conservatorism revolutionar. Mai exact, avem o dreapta neoconservatoare si o dreapta neolegionara. Aceste doua segmente au in comun parazitarea ortodoxiei. Prima tabara incearca sa ne convinga ca legiunea e crestina pentru ca are boala pe evrei, iar a doua tabara incearca sa ne convinga ca neoliberalismul e crestin pentru ca iti respecta libertatea de a-ti vinde rinichiul. Ambele tabere distrug institutiile traditionale (sau ce a mai ramas din ele) sub pretextul ca ne apara de stanga. Mai mult, aspect cat se poate de tulburator, ambele tabere se remarca printr-un cult al elitei amorale cu veleitati mesianic-redemptive si, in mod paradoxal, print-un cult al Capitanului! (Din nefericire, acest cult al elitei amorale si al Capitanului il putem identifica si in tehnocratismul [personalist!!!???] al domnului Ovidiu Hurduzeu). In fine, asemanarile acestea sunt reflectate si de faptul ca unii neolegionari ii sustin pe neoconi la prezidentiale sau le publica ocazional ineptiile pe blogurile lor.

    Exceptia (fie si doar partiala) de la aceasta nefasta pseudodihotomie este reprezentata de o puzderie de bloguri ortodoxe care cauta sa se tina mai mult sau mai putin babeste de traditia Bisericii si rezista (mai mult sau mai putin eroic si cu mai mult sau mai putin succes) la presiunea exterioara a neoliberalismului si la presiunea interioara a legionarizarii (mai precis, a ispitei convertirii la o nostalgie cu accente isterice de tip fascisto-apocaliptic). Din punct de vedere al organizarii, zona asta este cam haotica, necoagulata, deseori derutata si crispata. Asta si datoria faptului ca la fiecare colt de strada mai apare cate un scrantit, cate un securist sau cate unul care vrea sa iti vanda ceva sau sa te atraga in vreo combinatie de a lui (proiectul Basescu, proiectul Baconsky, proiectul Georgescu, proiectul Dracula Park cu martiri legionari, etc.). Insa trebuie subliniat faptul ca deseori, pe aceste forumuri, intalnesti o serie de critici interesante ale actualului establishment romanesc, inclusiv ale actualei drepte; cu mult mai inteligente decat ineptiile neoconice, care, dupa cum am spus, fac ocazional popas si pe blogurile neolegionare ( http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2011/06/30/ideologii-din-umbra-ai-pdl-lanseaza-la-apa-ideea-perfida-a-desfiintarii-sistemelor-publice-de-pensii-si-de-sanatate-plus-despre-trezirea-tardiva-dar-salutara-a-unor-intelectuali-si-ipocrizia-domnul/ sau http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2011/07/01/ce-inseamna-de-fapt-guvern-minimal-si-de-ce-nimeni-nu-vrea-sa-existe-asa-ceva-in-romania-unde-este-frauda-primordiala/ ). Critici care, in absenta unor contraproductive prejudecati, ar putea rezona cu discursul unei stangi care se preocupa nu de reabilitarea lui Lenin, deconstructia, deconstructiei, deconstructiei sau de critica deplasarilor unui Papa care nu este suficient de sensibil fata de drama minoritatilor sexuale. Ci care este preocupata de faptul ca, in uralele bursierilor „ortoliberali”, oamenii normali care muncesc cinstit sunt asupriti si jefuiti, cot la cot, de catre mafia globala si mafia locala. In fine, o stanga capabila sa depaseasca prejudecatile seculare in favoarea unei viziuni mai nuantate a problemei teologico-politice.

    Pe de alta parte, in contextul (local si global) in care o elita de carton si dezintrupata gireaza, in numele „moralitatii” unice a profitului, un sistem cu efecte sociale ultrarevolutionare si complet inumane, un autentic conservatorism se cere a fi populist si antioligarhic. Un conservatorism care sa reprezinte adevaratele elite care nu sunt pe Wall Street, in think-tankuri sau la televizor ci in scoli, spitale, biserici si in economia cinstita dar din ce in ce mai saracita. Oamenii care chiar stiu sa faca ceva si care sunt convinsi ca e pacat sa vinzi si sa cumperi alti oameni. Or, in Romania, atat stanga cat si dreapta sunt elitist-globale si dezintrupate. Adica, asa cum zicea M. Platon, nu reprezinta pe nimeni. Ambele vor sa inventeze alt popor.

    Parerea mea este ca sansa Romaniei este legata tot de linia PNT-ului interbelic, care a preluat de la Junimea ideea unei modernizari critice si sensibile in raport cu specificul local, iar de la stanga a preluat discursul democratic, antioligarhic si anticapitalist. In fine, care a respins atat totalitarismul de stanga cat si totalitarismul de dreapta si care a sustinut monarhia. Poate ca ar trebui sa mai reinvie inca o data, de data asta conectat bine la sursa. Din nefericire, prima oara cand a inviat a fost sapat de securisti si a incaput pe mana intelectualilor patapievicieni: elitisti, sorosisti, neoliberali, antinationali si pseudoortodocsi. Care intre timp au trecut la cultul Capitanului de vapor, care il injura marinareste pe Rege. Ba mai mult, dupa ce il acuza de tradare nationala pentru ca nu a fost nici suficient de hitlerist si nici suficient de filosemit, vine si spune ca exigentele capitalismului global impun intemeierea celui de-a patrulea Reich pe ruinele a ceea ce a fost candva statul roman.

 6. Uite ce zice si acest domn Ungureanu:

  Pe vremea cînd miza era un internship de 2000 de dolari pe lună la Cato Institute, tineri studenți la politologie scriau articole criticînd politica de sănătate a partidului democrat. De cînd sentința Curții Supreme a permis companiilor să cheltuiască oricît în campanii politice, miza s-a înzecit. Cînd miza e de șase mii de dolari pe lună, articolele au început să fie tot mai stridente. Și atunci tinerii argați scriu despre ”falimentul bolșevismului obamist” / ”demascarea sovietizării obamiste” și laudă libertarianismul. (Un libertarian, discipol și prieten al lui Ayn Rand, Alan Greenberg, a cîrmuit economia americană spre criza de azi). România are mai mulți ideologi de dreapta decît ar avea nevoie, fiindcă ei sînt pilotați de Cato Institute, American Entreprise Institute, Institutul Ludwig von Mises, și alte extrem de bogate think-tank-uri ale fraților Koch. De ce nu se declară tinerii ideologi din România libertarieni de-a dreptul ? Sînt multe motive. Ayn Rand era o atee militantă. Libertarianismul ei e un individualism dus pînă la capăt. În România, în schimb, ortodoxia încă predomină, ca și conservatorismul corespunzător. Și atunci avem hibrizi incredibili, ca HRP și grupul Institutului von Mises din București, care bagă cu greu stiharul aurit al ortodoxiei în blugii rupți ai libertarianismului, și diverse persoane afirmă că Maxim Mărturisitorul, Ioan Scărarul și Efrem Syrul sînt în deplin acord cu libertarianismul (cîteva articole, pe sit, laudă cămătăria, prostituția, munca minorilor și comerțul cu droguri).

  http://www.criticatac.ro/9623/de-ce-s-ar-lasa-stinga-definita-de-dreapta-in-romania/

 7. sacrebleu zice:

  Domnule, slujbasii astia ai trusturilor de presa sunt absolut mizerabili. Uite fragmente dintr-un interviu cu actorul Claudiu Bleont (ah, Pas in doi):

  „- Ai dragoste pentru ceva sau cineva din istoria noastră recentă?
  – Da, România.

  – Păi, România nu e vie.
  – Ba e vie!

  – Ăştia la televizor zic că e în moarte programată.
  – Asta să n-o credem noi.

  – E moartă România, nici lumea nu mai vine la teatru.
  – Tu când ai fost ultima oară la teatru?

  – Acum vreo 10 ani, mai mult.
  – Şi-atunci cum vorbeşti de un fenomen pe care nu-l cunoşti? România îmi place aşa cum este şi o să mor în acest neam. România este sprijinită de milioane de necunoscuţi, de cei care nu sunt pe sticlă. România există pe multe straturi, să ne onoreze această şansă că ne-am născut români. Sunt un om fericit.

  – Ce-i doreşti României de ziua ta?
  – Frumoasă întrebare.

  – Să scriu asta?
  – Scrie. (Pauză) Nu m-am gândit. Pot să-i spun că o venerez.

  – Dacă locuiai într-un apartament fără apă rece din Vaslui, cu vecini care-ţi dădeau maneaua la maxim, ai fi spus la fel?
  – Trăiesc în 3 camere, cu 5 pisici. Sunt oameni în România care trăiesc cu puţină mâncare şi se roagă zi şi noapte pentru ţara asta.”

  http://www.evz.ro/detalii/stiri/claudiu-bleont-ma-voi-trezi-si-imi-voi-pregati-o-salata-de-rosii-sau-poate-mor-in-somn.html#ixzz1WAx5LctO
  EVZ.ro

  Cum putem, domle, sa avem asemenea jurnalisti?

  • pepe zice:

   Raspunsul e simplu. Romania sufera de o invazie a clonelor.

   Intre timp, vezi ca s-a suparat Neamtu pe tine pe motiv ca l-ai facut vierme:

   http://mihailneamtu.ro/?p=4717

   Si ia uite ce mai zice (despre fanatic!):

   „Un cocktail fatal explodează atunci când ura personală și fixația ideologică se combină cu perspicacitatea propagandistică și găunoșenia morală. În lipsă de contra-argumente, fanaticul preferă atacul ad hominem — folosind aluzii spumoase, referințe oblice, asocieri tendențioase sau minciuna sfruntată. Profilul găunos îl va face pe fanatic să lovească din spatele unui pseudonim. El devine, astfel, opusul ființei verticale, capabilă de confruntare deschisă, frontală și civilizată. Lipsit de probe sigure, el este gata să-ți inventeze culpe imaginare, să-ți dezgroape morții, să te denunțe la vecini și prieteni şi să arunce pretutindeni sămânța îndoielii prin epitete şocante („fascist”, „extremist”, „legionar”).”

   Hmmm!!?? Asta cam seamana a autoportret!

   • sacrebleu zice:

    Da, pai cu denunturi din astea se ocupa Tismaneanu, Neamtu, Mihaies si toata ceata lor de viermi neolegionari/neoconservatori/neoliberali/antilegionari/fascisti/rasisti de 20 de ani incoace.

   • sacrebleu zice:

    Stii ce imi place la Neamtu ? Faptul ca de vreo 3 ani incoace e mentionat nominal si i se analizeaza documentat lasitatile, miseliile si pupincurismele in articolele mai multor critici ai regimului corupt si autoritar, daca nu chiar fascist, pe care il sustine. Dar Neamtu tace important. Nu are timp de fleacuri. In schimb citeste cu nesat si comenteaza cu spume ce a spus unul pe un subsol de blog despre el. Adica, asta e nivelul omului. Abia chestiile de susbsol il intereseaza. Tipic pentru un vierme.

 8. Donkeypapuas zice:

  Nu ştiu din ce motive – poate de imagine? – Colegiul Noua Europă (cu siglă fandosită pe model anglo-saxon, ca tot românul, NEC, precum Neişionăl Arina) – a se citi musiu Ardei Pleşu – se tot screme să scoată la iveală „teologi” care să fie pe calapodul GDS. L-au fâlfâit o vreme pe Marchiş, apoi pe Bădiliţă, apoi pe copchilul teribil Neamţu cel grabnic vărsătoriu de cerneluri pe hârtie şi de invectie la adresa proaspăt răposaţilor. Cu cât mai paraleli cu învăţătura Bisericii şi mai apropiaţi coRECTitudinii politicii (condamnată cu un sfert de gură dar fâlfâită propagandistic peste tot), cu atât mai bine. Totul în aplauzele „tradiţionaliştilor” de factură braziliană: driblangii adică. Stânga-dreapta, stânga-dreapta, pupă azi ce ai scuipat ieri şi invers, cu amnezii ale propriilor vorbe de-a dreptul monumentale (cazul înTârziu-atului) – după cum o cer interesele Ocultei.

 9. avocatul poporului zice:

  Sistemul capitalist patronat de smenarul basescu si de a sa mafie intelectuala reintra in faza primitiv-samavolnica a exproprierilor: http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/opriti-legea-exproprierii-muntilor-romaniei-cititi-ce-prevede-cel-mai-dur-atac-la-adresa-proprietatii-romanilor-de-la-cooperativizare-incoace-67076.html

  Sau altfel spus, ne intoarcem la stalinisul anilor cincizeci.

 10. pepe zice:

  @ sacrebleu

  Neamtu merge pe linia sefului sau pe linie de institut/partid, Volodea Tismaneanu. Si ala se rasteste la studenti, blogeri, postaci,dar cand il ia de ciuf o somitate precum Gottfried se face ca ploua.

 11. dexter zice:

  Apropos de globalizarea minciunii, cititi vrajeala lui Vladimir Tismaneanu de aici: http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-10059492-liturghii-bolsevice-stalin-cursul-scurt-gramatica-totalitarismului.htm

  si comparati-o cu articolul la obiect al lui Radu Golban despre jaful neoliberal patronat si de Vladimir Tismaneanu, in numele anticomunismului (the neoliberal robbery justified/explained away in the name of a Neo-Cold War by the Reaganite Vladimir Tismaneanu):

  http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-10059492-liturghii-bolsevice-stalin-cursul-scurt-gramatica-totalitarismului.htm

 12. wesm zice:

  For the uninitiated:

  Vladimir Tismaeanu (Professor at the University of Maryland, College Park) is a former Romanian Communist Party hack, and then former employee of the harshly neoconservative Foreign Policy Research Institute (one of Ronald Reagan’s Cold War tools). Tismaneanu’s acting nowadays as a Western mouthpiece (I was about to write „mothpiece”) of the ruling party in Romania, the neoliberal PDL. Tismaneanu is the president of PDL’s think tank. PDL was George W. Bush’s tool in Romania. Vladimir Tismaneanu has kept mum about the fact that PDL accepted to host secret CIA prisons in Romania, but he has been busy smearing the critics of the actual neoliberal cleptocracy ruling Romania as „anti-Semites.” Ironically, Tismaneanu himself promoted former Iron Guard eulogists (such as Mihail Neamtu) , and Iron Guard whitewashers (such as Sorin Lavric).

 13. coconut zice:

  Mi se pare mie, sau cineva pregateste o noua bomba pentru elita?

 14. poggi zice:

  Comic e ca, pe situl hotnews, Golban e peste Tismaneanu si la propriu si la figurat. De remarcat si ca la articolasul lui Tismaneanu, ca de obicei, nu se pot lasa comentarii. Profesor Tismaneanu se teme si de umbra lui. Daca vine Gottftried si ii lasa comentariu. Sau Wallerstein. Sau Zizek, pe care il insulta mai an?

 15. cornelia zice:

  Hopa! Pai cum vine asta coane Vladimirica Tismanica!? Carevasazica martirologul Lavric scoate dracii din Legiune si legiunea de draci din Noica, insa Platon e fascist si antisemit! Ia uitati aici la paginile 239-240!

  http://books.google.com/books?cd=1&id=cK9H35gDSz4C&dq=In+Marx%27s+Shadow%3A+Knowledge%2C+Power%2C+and+Intellectuals+in+Eastern+Europe+and+Russia&q=mircea#v=snippet&q=mircea&f=false

  Poate ca a venit timpul ca Lavric sa ne spuna mai clar ce crede despre Miscarea Legionara. Si sa ne spuna daca potrivit lui exista criterii universale de judecata sau nu. Ca Legiunea e manifestare (relativa?) a raului in paginile Humanitas, si frumusete dumnezeiasca in paginile Rost. Mi se pare indecent ca Lavric sa fie si prieten cu vanatorii de fascisti, si coleg de echipa, in cadrul noului Rost, cu rasistul duhovnicesc Radu Greuceanu. Baietii de la Rost au anuntat ca l-au recrutat pe post de colaborator permanent si pe FCD-istul Radu Preda. Dar vad ca in pagina nu apare. Apare in schimb Radu Greuceanu. Asa ca ma gandesc ca poate i-au confundat.

  Intortocheata afacere!

 16. pepe zice:

  Probabil ca si Yannaras e tot fascist. Ca si el zice ca totul trebuie sa porneasca de la Liturghie. Pai daca nu e neoliberal, ce altceva ar putea sa fie decat fascist? Deci nu e crestin. Legionarii sunt crestini. Deci nu sunt fascisti. Fascistii antineoliberali e fascisti rai. F(ascistii)CD-isti e fascisti buni. E romani de-a nostri. Crescuti dupa legea Capitanului.

  • poggi zice:

   Cominternul si-a dat mana cu Hotinternul (Internationala hotilor) si a iesit PDL-ul. Care adaposteste pe teritoriul Romaniei inchisori unde sunt detinuti „islamofascisti” (si astia e fascisti rai). E grea dialectica asta, frate, dar folositoare la o adica.

  • Donkeypapuas zice:

   Yannaras este un fost comunist. S-a reîntors împreună cu alţi tovarăşi marxişti în Biserică şi, bineînţeles, s-a apucat de dat lecţii. De aceea au şi fost numiţi aceşti drept „neorotodocşi”. Au promovat un soi de nicolaism (criticat dur de părinţii de la Sfântul Munte), s-au legat de… prezenţa curentului electric în biserici (sic!) şi alte, şi alte năzbâtii.

 17. avocatul poporului zice:

  Domnule Tismaneanu, am o mica mare nedumerire. Daca Lavric scoate dracii din Legiune iar Platon e legionar, atunci cum se face ca bi(tri)cefalul legionar numit Adolf Claudiu Codreanu se pupa cu Lavric si se injura cu Platon? De zicala aia cu corbii si cu ochii ati auzit?

 18. tovarasul camarad zice:

  Referindu-se la blogul lui Ilie Catrinoiu, unde a fost pus la punct de catre M. Platon, tovarasul Tismaneanu face niste afirmatii hazardate. Chipurile, acolo s-ar face afirmatii cu caracter antisemit. O minciuna ordinara.

  Iata insa ce mizerii antisemite se posteaza pe blogurile care il gazduiesc pe Sorin Lavric, protejatul domnului Tismaneanu:

  http://razvan-codrescu.blogspot.com/2011/05/un-interbelic-uitat-ilariu-dobridor.html

  Iar blogul cu pricina nu il gazduieste doar pe Lavric, ci si pe colegul de sinistra camarila neoliberala al domnului Tismaneanu, pe numele sau de Baconsky Theodor:

  http://razvan-codrescu.blogspot.com/2010/05/un-nou-pariu-pe-democratia-crestina-ii.html

  Pe vremuri fascistii erau fascisti si democratii democrati. Acum avem doar indivizi polimorfi si omniprezenti. Curat postmodern! Vorba domnului Racu.

 19. pepe zice:

  Degeaba se ascunde Adolf dupa Sfantul Vasile cel Mare. Se vede de la o posta ca e ucenic al lui Pavel Corut. Ia uite ce zice aici:

  http://razvan-codrescu.blogspot.com/2011/09/traditii-precrestine-hyperboreea.html

  Si cica Miscarea Legionara nu e fascista deoarece are caracter „spiritual”. Bine, asta spune Tarziu. Codrescu e ceva mai informat.

  • omul cavernelor zice:

   Draga Pepe, din doua, una: ori lui Lavric ii crapa obrazul de cardasia cu Tismaneanu, ori lui Tismaneanu ii crapa obrazul de camaraderia cu Lavric. Asta, presupunand ca au obraz si nu doar prieteni. In rest, totul e posibil in cea mai buna/rea dintre provincille UE. Eu, unul, m-am hotarat sa emigrez. Professor Tismaneanu, like his Stalinist father, made Romania uninhabitable.

   • pepe zice:

    La noi convingerile se dizolva in berea prietenilor iar „sufletul cetatii” se dizolva in „piata ideilor” (a se vedea titlul blogului lui Neamtu Mihail)

 20. poggi zice:

  Ha-ha-ha! Cine stie pricepe ironia soartei:

  „Ministrul de externe al României, teologul Teodor Baconshi, va lansa astăzi la Inspectoratul Şcolar Judeţean lucrarea ”Creştinism şi democraţie”. Publicată la în 2010 la editura Curtea Veche Bucureşti, într-o colecţie coordonată de Mihail Neamţu şi Adrian Papahagi, volumul anunţă prin titlu conţinutul acestuia şi mai ales mesajul. ”Creştinism şi democraţie” nu este o simplă culegere de articole, ci un adevărat manifest al dreptei, aşa cum o spune autorul însuşi în nota care precede volumul […]. ”Creştinism şi democraţie” nu este platformă a PDL-ului, aşa cum s-ar putea înţelege, deşi Teodor Baconschi este membru fondator al Fundaţiei Creştin-Democrate,iar în volum autorul numeşte explicit PDL-ul ca partidul dreptei. Mai degrabă volumul poate fi citit în cheia lucrării ”A treia Forţă: România profundă” (Bucureşti, 2008), scrisă de Ovidiu Hurduzeu şi Mircea Platon, decît ca un manual de teorie politică. (Valentin MUSCĂ)”

  http://www.ziaruldevrancea.ro/actualitatea/68540-ministrul-de-externe-vine-astazi-in-vrancea.html

 21. poggi zice:

  Dl Adrian Papahagi spune ca nu mai e nimic de vandut si cheama la lupta:

  „Nu mai avem ce promite. Am amanetat prea des viitorul copiilor noştri, am ipotecat deja tot. De douăzeci de ani, am promis ce nu avem. Am promis autostrăzi suspendate, îngropate, mirobolante. Am promis salarii mari şi pensii îndestulate. Am promis universităţi de elită şi cercetare de vârf. Am promis marea cu sarea, cerul cu pământul, străfundul minelor şi puţurilor şi emisiile văzduhului. Am jurat pe sfinte şi necurate, ne-am izmenit, am protestat. Nimic n-a rămas nepromis, neipotecat, netocmit […]

  Ca să fii credibil trebuie întâi să crezi în ceva. Credinţa dă încredere. Care sunt valorile noastre? În ce credem? În basme şi minuni, poveşti de adormit poporul, sau în lucrurile cu adevărat importante? Unde e greutatea noastră dacă nu în ce suntem?

  Să ieşim aşadar din anonimat şi să ne arătăm lumii însetate de oameni vrednici. Suntem milioane şi ne-am săturat. Suntem şcoliţi, articulaţi, necompromişi, tineri şi plini de încredere. Nu putem rămâne la nesfârşit martorii muţi şi dezabuzaţi ai propriului nostru destin, confiscat de negustorii de voturi şi conştiinţe. E timpul să renunţăm la pseudonime, forumuri şi bovarismul virtual al nopţilor pierdute şi să redescoperim solidaritatea caldă a unui proiect comun.”
  http://www.blogary.ro/2011/09/nu-mai-avem-ce-promite-a-venit-timpul-sa-fim/

  Bun, deci cat a fost ceva de vandut, tocmit, ipotecat trebuia sa fim „moderati”. Ca aveam ce vinde si nu voiam sa speriem clientii. Acum, ca nu ne-a mai ramas nimic, chemam oamenii sa ne apere, sa faca zid in jurul FCD. Asa a facut si Iliescu in decembrie 1989: a chemat oamenii sa-l apere, sa apere Revolutia. Si oamenii s-au dus, si au murit, si apoi Iliescu si ai lui le-au spus ca au fost prosti si ca cine i-a pus.

  Cum poate dl Papahagi sa pretinda ca Mihail Neamtu e necompromis? Sau Baconsky? Apoi, cum poate dl Papahagi sa le demonstreze celor cu adevarat necompromisi ca nu vor fi tradati, vanduti, ipotecati de cei compromisi, de cei care s-au specializat in vandut, ipotecat, compromis, instrumentalizat?

 22. intelinside zice:

  A, vad ca Baconsky vorbeste acum de „economia sustenabila”. Ceea ce nu face decat sa imi creasca increderea in el. Dintotdeauna a fost dl Baconsky un apologet al economiei sustenabile! Si al micii proprietati. Ca si Neamtu. Sa inteleg deci ca s-a facut jonctiunea si cu Calin Georgescu? Pe filiera Rost-FDC-Hurduzeu? Ha-ha-ha!

  • Stati un pic sa vedem ce spune de fapt Baconsky. Iata citatul:

   Teodor Baconschi: „Trebuie sa plecam de la fapte: avem o majoritate de cetateni romani care doresc continuarea reformei ca baza pentru economia sustenabila. Acest lucru necesita un vehicul politic puternic. (…) Concret, este nevoie si de un suflu civic, de sprijinul mai larg al unor organizatii patronale si de ONG-uri care, la randul lor, militeaza pentru modernizarea Romaniei pe baza unor politici de dezvoltare economica sustenabila si cu mai putin asistentialism, cu un stat care sa nu apese excesiv pe umerii contribuabililor.” (Hotnews.ro)

   Asadar, Baconsky spune ca baza economiei sustenabile este statul minimal al neoliberalilor. Cu alte cuvinte, economie sustenabila va fi, dar mai incolo…atunci cand, vorba lui M. Platon, nu va mai fi nimic de aparat. Intre timp, trebuie continuata revolutia neoliberala, si trebuie continuat genocidul cu acte in regula, pentru a se crea „baza” unei economii sustenabile. Altfel spus, romanii vor deveni conservatori doar atunci cand de conservat va mai ramane doar peisajul cu cianuri. Este exact acelasi discurs nemtean-baconskyan pe care il sesiza M. Platon in articolul „Neoconservatorul sintetic”: „dl Baconsky spune că nu putem fi conservatori pentru că e prea devreme. Până nu s-a modernizat România, adică până nu s-au mai distrus și ultimele rămășițe ale trecutului, nu se pot elibera licențe conservatoare. După ce s-a distrus totul, vom putea vorbi. Atât, vorbi, pentru că de făcut nu vom mai putea face mare lucru, decât poate să mumificăm turistic cele câteva mănăstiri – nu din chirpici – care pot servi drept resorturi estivale și cluburi de levitație privată pentru elita în veșnică adulmecare a unității transcendentale a religiilor”. ( http://constiinte.ro/polemica-neoconservatorul-sintetic )

   In alta ordine de idei, eu nu cred ca avem de-a face cu simple coincidente. Metamorfoza aberanta a ordoliberalismului, la fel ca si asocierile bizar stupide (sau doar ironice) intre „presupusul fascism” din A Treia Forta si presupusa democratie crestina a domnului Baconsky ar trebui sa ne puna pe ganduri. Tot asa, ar trebui sa ne puna pe ganduri recentele injuraturi prezidentiale la adresa Regelui Mihai, extrase din repertoriul legionar si legitimate apoi de catre „batrani” pe blogul domnului Codrescu. La fel si atitudinea „comprehensiva” a unui Aligica fata de terorismul de extrema dreapta, precum si creditul pe care un Tismaneanu il acorda unui Sorin Lavric. Sau atitudinea de silenzio stampa a teologilor FCD-isti (altminteri, unii dintre ei, specializati in vanatoarea de legionari) in cazul recentului scandal de la Petru Voda. Or fi toate astea coincidente? Sau o fi tot o coincidenta faptul ca, aceiasi politiceni PDL-isti care au dublat peste noapte perioada in care se poate face avort legal, si care acum cativa ani erau cat pe ce sa legalizeze incestul, s-au gasit taman acum sa adopte o masura legislativa al carei caracter e mai degraba decorativ, itrucat interzice ceva care oricum nu era legal http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2011/09/09/noul-cod-civil-partea-foarte-buna-interzice-casatoriile-si-parteneriatele-homosexuale/.?

   Parerea mea este ca se urmareste inhamarea ortodocsilor (fie aia cu dezvoltarea durabila, fie aia cu Legiunea) la caruta neoliberala. Daca nu se poate astfel, macar si pe principiul raului cel mai mic, pe care anumite persoane ni-l reamintesc (si cel mai probabil ni-l vor reamini din nou la urmatoarele alegeri) periodic in prag de alegeri. Altfel spus, ortodocsii o sa-si sape singuri groapa. Ca la Canal. Iar elita se teme ca nu cumva, in loc sa fie dizolvati in „Miscare” (in Miscarea Populara), ortodocsii sa-si formeze propria lor grupare. Ca atunci ar putea juca la doua capete, si cu stanga pe partea sociala, si cu dreapta pe parea etica, urmarindu-si propriile interese. Dar ortodocsii trebuie sa serveasca intereselor elitei. Si ei nu trebuie sa apere normalitatea, ci jumatatile de normalitate. D-aia trebuie facut Platon fascist. Pentru ca loveste in neoliberalism si in unitatea transcendenta a prietenilor. Altminteri, daca era fascist de-al lor, toate bune si frumoase. In fine, mi se pare ca prin manevra asta, baietii isi pregatesc si planul B, in cazul in care va cadea UE si vor renaste automat atat nationalismul politic cat si cel economic. Intr-o astfel de ipoteza, sa nu ne miram daca fostii legionari, deveniti intre timp neoliberali, vor redeveni legionari. Pentru moment, nu e prea clar de unde bate vantul. Cert e ca, oricum ar fi, noi tot cu ei trebuie sa ramanem. Ma rog, sunt doar niste ipoteze. Dar merita sa reflectam.

 23. pepe zice:

  Hopa! Poza pe care o ataseaza Adolf Hitler Codrescu la articolul lui despre hiperborei (in care ii citeaza pe toti fascistoizii), ne indica ce anume vrea sa spuna stimabilul atunci cand vorbeste despre intersectarea dintre crestinism si alte traditii religioase. Ia uitati-va bine la poza asta:

  Iar acum uitati-va la poza asta:

  Carevasazica Adolf spune acelasi lucru pe care il spune de mult. Intersectarea dintre tradtitia crestina si alte traditii religioase sta la baza intersectarii dintre svastica si cruce. Intersectare pe care o gireaza Sfantul Vasile cel Mare! E clar! Noul Rost si-a schimbat doar blana. Naravul nu si-l schimba in veci. Trebuie sa pastram „traditia”.

 24. poggi zice:

  Mihail Neamtu are un stil pe care pana si cititorii de aceeasi parte a baricadei cu el il gasesc repulsiv. Vedeti articolul si comentariile:

  http://www.contributors.ro/editorial/o-alegere-capitala-primarul-bucure%C8%99tiului/

  .

 25. sir nevile zice:

  Colaborarea FCD-Rost se va face dupa modelul Vladimir Tismaneanu-Victor Roncea, axa care a mostenit alianta Iliescu-Vadim.
  In esenta, la putere vin „moderatii” care sperie Vestul si pe romani cu posibilitatea unei alternative „extremiste”.

  Uitati-va ce frumos functioneaza tandemul Roncea-Tismaneanu intru sustinerea Basescului si a jafului patronat de Basescu.
  Deci Basescu se duce la Washington, unde se vede cu Obama si apoi trece pe la CIA. Ce cauta un sef de stat in vizita la CIA?

  Tismaneanu explica apoi – pentru intelectuali si moderati – talcul patriotic al vizitei:
  http://www.contributors.ro/global-europa/incredere-si-consecventa-traian-basescu-la-washington/

  Roncea explica si el – pentru imbroboditi si obsedati de teoria conspiratiei – talcul patriotic al vizitei:
  http://roncea.ro/2011/09/14/de-ce-sunt-importante-acordurile-de-la-washington-pentru-romania-rusia-si-testamentul-lui-petru-cel-mare/

  Doua discursuri diferite. Acelasi presedinte.

  Legionarii lui Codrescu spera probabil sa ia sub presedintia lui Baconsky locul legionarilor lui Roncea sub presedintia lui Basescu. Sau al „extremistilor nationalisti” ai lui Vadim sub Iliescu. „Opozitia” extremista de catifea subventionata de la buget si cu misiunea de a acrosa voturile nationaliste, de a deturna rezistenta legitima inspre un discurs ilegitim (gen balacareala de tip Vadim-Roncea-Radu Greuceanu).

 26. kantorowicz zice:

  Altfel spus, mobilizam intelectualii si reducem la tacere poporul. Minunat.

 27. sir nevile zice:

  Hopa, de pe blogul lui Tismaneanu aflam ca Mihail Neamtu s-a retras din functia de la IICMER, iar pe blogul lui Neamtu e o numaratoare inversa. Sa stiti ca il lanseaza pe Neamtu in spatiu!
  Blogul lui Neamtu (http://mihailneamtu.ro/) ne anunta ca mai sunt 7 zile si nu stiu cate ore si cateva minute, fara a mai socoti si secundele. Pana cand? Pana ce? Suna apocaliptic. Lazaroiu demis, Neamtu disparut. E prea mult suspans!

 28. Cristian zice:

  Gasesc in alta parte o informatie interesanta. Ca tot se intreba odata Ovidiu Hurduzeu unde erau cei de la razbointrucuvant la o conferinta NEC cand s-a dat ca exemplu de blog radical-legionar ,,razbointrucuvant” uite ca a primit raspuns. Administratorul razbointrucuvant, Ionut Butoi se ocupa in schimb cu conferinte ,,sub vremi”, cu recurs la Foucault si tot tacamul. Adica sub pseudonim spunem una, cand iesim in public spunem alta. Pana la urma in ce crede cu adevarat razboiniculintrucuvant doctorand, in ce spune ascuns sub pseudonim sau in ce spune sub nume propriu in conferinte? Pe asemenea oameni poti pune intr-adevar baza.

  http://cluj2010.files.wordpress.com/2010/10/paper-butoi-ro.pdf

  • Mie chiar nu mi se pare razboiintrucuvant un blog radical legionar. Cel putin din cate am citit eu. Nici nu cred ca recursul la Foucault te aseaza automat sub vremi sau in afara Ortodoxiei. De altfel, daca veti citi textul, veti vedea ca autorul isi exprima si anumite rezerve fata de Foucault, altminteri un autor extrem de interesant. Puteti sa dati vreun exemplu concret de text de pe razboiintrucuvant, care este in mod vadit incompatibil cu cele scrise in articolul cu pricina? Intreb doar, deoarece eu le citesc blogul si, din cate imi aduc eu aminte, nu am sesizat astfel de discrepante. Altminteri, mie chiar mi s-a parut interesant articolul. Se ineresecteaza cu unele preocupari de-ale mele din ultima vreme. Sper sa-si poata duce cercetarea la capat si sa contribuie la lamurirea relatiei dintre pasoptism, ortodoxie si legionarism.

 29. Cristian zice:

  @Alexandru Racu, n-ai inteles. Pe razbointrucuvant administratorii interveneau adeseori incercand sa ne lamureasca cu ,,adevarul despre ml” sau cand cu tevatura Petru-Voda sa ne lamureasca ca de fap ,,Sfanta tinerete legionara” e asemeni lui ,,Desteapta-te romane”. Ori sub nume propriu, I.B. spune cu totul altceva, o da pe ml-fascista etc. Ceea ce a si fost. De aceea intrebarea ,,in ce crede razbointrucuvant” cu adevarat? Mai ales acum, de cand vad pe blogul lui Codrescu la prezentarea revistei rost ca Ionut Butoi a fost cooptat in redactia revistei ROT (cu pseudonimul curajos ,,Ioan Bucur”- ca sa nu-si piarda serviciul, se-ntelege). Mi se pare foarte ciudata si cum si-au sters razboinicii o buna parte din arhiva de pe site, cea in care adoptasera titluri bombastice ori cele in care citau masiv din saccsiv sau apologeticum. Pana sa intre in tabara Codrescu-Tarziu, razbointrucuvant ne afisau cate-o apocalipsa la jumatate de ora. Mai nou sint moderati, dar fara o autocritica. Doar defetismul si l-au pastrat. Articolul postat e corect, subscriu si eu in mare parte la el. Ce subliniam eu era discrepanta de discurs intre pseudonim si nume real. Ca tot se intreba Hurduzeu unde erau cand i se dadea ca exemplu site-ul respectiv (deci eu l-am citat pe Hurduzeu, nu am spus eu ca site-ul ar fi asa si pe dincolo) drept site extremist la NEC.

 30. Cristian zice:

  Hm, despre teoriile instrumentaliste ale natiunii. Cum ar veni, avea dreptate Gellner sau Hobsbawn:

  http://www.civitas99.ro/volume/ionut1_vol1.pdf

 31. @ Cristian

  Nu stiu ce sa zic. Poate ca nu i-am urmarit cu atata minutiozitate ca dumneavoastra. Cat despre episodul cu sfanta tinerete legionara, din cate tin eu minte, ramasesem mai degraba cu impresia unei impleticiri in argumente, datorita incercarii disperata de a-l „traduce” nu stiu cum pe parintele Justin, si de a-i reinterpeta isprava legionara. Parinte Justin care altminteri isi asuma legionarismul in mod cat se poate de transparent si de relaxat (un lucru care ar trebui deja sa fie clar pentru orice om inzestrat de bunul Dumnezeu cu ochi si cu urechi). Asadar, mai degraba sovaielnici (asa cum a fost si eu destula vreme, cand inca credeam ca se poate discuta cu legionarii, sau ca se poate extrage „esenta” buna din aberatia legionara) decat duplicitari, dupa parerea mea. Oricum, anonimatul asta e mai degraba un pseudoanonimat. Toata lumea stie. Poate doar serviciile si oculta au fost induse in eroare. Nu poti sa fii anonim cand blogul tau e cel mai citit blog ortodox din Romania. Deci chiar nu vad sensul anonimatului cu pricina. Dumnezeu stie.

 32. Cristian zice:

  Cand cu toata tevatura cu Petru Voda si incercarile razboinicilor de a reinterpreta cazul, am postat un comentariu la ei pe site in care le criticam, ca sa spun asa, inclinatia pro-legionara. M-au trimis la lecturi si sa nu mai iau pe nemancate toata propaganda antilegionara, sfintii inchisorilor pe care Legiunea i-a educat etc. Si am ramas surprins mai ales cata vreme in conferinte la vedere adopta o pozitioanare total contrarie, cu ml extremista etc. Raman absolut socat de fiecare data cand il ascut pe Ionut pe la diverse conferinte cu discurs total schimbat. Pai ori a fost o grupare pozitiva (cum sustine Ionut sub pseudonim) ori a fost una fascista cum sustine sub nume propriu. Ca in revistele pe unde semneaza I.B., tonul articolelor zici ca e copy-paste din Mihail Neamtu. Ori exista natiune cum ne canta sub pseudonim, ori e doar o inventie a pasoptistilor cum scrie in diverse articole (daca iei arhiva Civitas te ingrozesti de ce publica) Iar acum gasesc si explicatia intrebarii lui Hurduzeu, -acesti oameni practica dublul discurs. Prea des isi schimba discursul, de la ,,instrumentalizarea conceptului de natiune” (cum ar veni, natiunea e o inventie) la puseurile Saccsiv si Apologeticum la tabara Adolf-Tarziu, acum. Prea dese piruetele.Iar acest trecut si-l musamalizeaza foarte bine, isi sterg arhiva de pe site, doar ici-colo mai ramane cate ceva din cele doua foste ipostaze ale lor. In rest, Dumnezeu cu mila. Dar daca maine (vorbesc la figurat) da Platon sau tu un indemn ,,haideti sa iesim in strada sa-l marturisim pe Hristos la vedere” nu cred ca i-am gasi acolo si pe razboinici. Cum ar veni, criticam de sub plapuma, ca trebuie sa fim fresh maine la munca, cand scriem ,,ce trebuie”. Ma rog, ma opresc aici.

 33. Iata ce zice fratele Capsali pe blogul lui Adolf:

  „Randurile „incriminate” sunt exacte istoricește. Cine are habar despre viata ortodoxiei interbelice si a organizatiilor studentesti din epoca cunoaste faptul ca erau facute sub patronaj anglican (protestant), ca acela care le-a deschis ochii studentilor lui catre ortodoxie a fost Nae Ionescu si ca, in general, deruta in care se gasea lumea crestina (mai ales in orase, insa unda de soc lovise si nuca tare a monahismului) este rezultatul unei secularizari atroce incepute de Cuza si a dorintei de emancipare a majoritatii elitelor politice si culturale pasoptiste prin preluarea modelului occidental, inclusiv in Biserica. Nu inteleg de ce ar confirma randurile lui IB corectitudinea politica?! Mi se pare ca este exact pe dos: incriminantul confisca posibilitatea incriminatului de a spune adevarul, in numele „crestinismului corect ortodox”.

  http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6146195831520840078&postID=4662698146585673595

  Noi (Eu, Platon, Fedorovici) cand am spus ca Legiunea nu e ortodoxa am fost etichetati drept corecti politc. I. B. in schimb, spune acelasi lucru si e etichetat corect (curat) ortodox. De ce, nu stiu? La fel ca si in cazul afirmatiilor lui Radu Preda. Sau poate nu a citit Iulian Capsali tot articolul.

 34. Cristian zice:

  Pai, Alex Racu, tu nu esti (de cand cu relansarea) in redactia revistei Rost precum I.B. (putea macar acolo sa nu se ascunda sub pseudonimul Ioan Bucur).

 35. @ Cristian

  Nu stiu domne care e situatia deoarece nici nu il cunosc pe om personal, nici nu am fost la conferintele lui. Nu i-am citit decat articolul asta (din publicatiile academice) si chiar nu mi s-a parut copy paste Neamtu. Despre relatia cu Rost iarasi nu am informatii. Am scris si eu acolo ani buni fara ca asta sa insemne ca eram legionar sau fcd-ist. In fine, nu ca sunt de acord cu ei intotdeauna, dar daca e sa-i compar cu Apologeticum, Adolf si Mihail Neamtu, baietii mi se par destul de ok. Altminteri nimeni nu e perfect.

  • Ce te poti astepta de la cineva care, desi avand deja in jur de treizeci de ani, atunci cand se semneaza, continua sa isi insereze intre numele de botez si numele de familie un nume de formatie satanista? Nu fac afirmatii idioate de gen muzica rock = satanism. Am ascultat si eu la vremea mea. Dar din cate tin minte copertile albumelor Slayer abundau in pentagrame si alte simboluri din astea dracesti. De fapt, purtam si eu tricou cu Slayer cu un drac de culoare verde (ce paradox!) care scotea capul ranjind dintr-o pentagrama. Cand treceam prin fata bisericii ii mai ardeam cate o cruce, ca eram rocker cu frica de Dumnezeu in ciuda faptului ca nu traiam foarte crestineste. Dar aveam saptesprezece ani La varsta aia si Neamtu era legionar. Si totusi nu ma semnam Alexandru Slayer Racu. Deci vedeti, e o chestiune de maturitate. Iar abordarea unui subiect atat de delicat precum Miscarea Legionara solicita o anumita maturitate. Altminteri, Paul e un baiat simpatic si de treaba. Dar atat poate el pentru moment. Daca el n-a reusit inca sa se desparta crestineste de Slayer, cum ar putea sa se desparta crestineste de Miscarea Legionara? Asa ca nu-i ramane decat sa repete vechiul refren: aparam ML prin sfintii inchisorilor si ii acuzam pe Racu, Platon, Fedorovici ca au spus ceea ce de fapt nu au spus, in timp ce ignoram complet atat argumentele cat si citatele. Si in rest, ne bazam pe surse neverificabile si pe asociatia nepotilor anonimi.

 36. sir nevile zice:

  Vedeti aici cum se dau cu totii de ceasul mortii ca Neamtu nu e legionar:

  http://inliniedreapta.net/liviu-antonesei-il-criticataca-pe-mihail-neamtu/

  Cica Neamtu in sfarsit s-a dezis public de articolele lui legionare. Acum, ca a terminat cu Capitanul Codreanu, poate sa se dedice exclusiv Capitanului Bligh si altor capitani, mai mici, dar mai de actualitate.

 37. sir nevile zice:

  „După o lectură a manifestului acestei noi formațiuni am ajuns la concluzia că suntem în prezența unei agitațiuni de tip legionar în grad avansat: manifestul formațiunii se numește “Manual de luptă”, perorează numai împotriva revenirii stângii la putere în 2012 susținând în același timp PDL și se termină cu instrucțiuni pentru simpatizanți, ca un manual de cuib legionar updatat: “Nu pierde mai mult timp pe internet decât poţi obţine în întâlnirile directe”….”Nu ezita să inviţi și a doua oară o persoană care rămâne independentă/neutră”….”Îţi recomandăm să urmărești comentatorii posturilor de televiziune: TVR Info, TVR, B1TV, 10 TV…”

  Corect! Asa e, dupa cum zice Ciprian Domnisoru in articolul intitulat, memorabil: „Cetățeni de dreapta, citiți cărticica pitpalacului de cuib !”
  http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/cetateni-de-dreapta-cititi-carticica-pitpalacului-de-cuib-68713.html

 38. hugo zice:

  Mihail Neamtu vad ca zice ca nu poate fi legionar de vreme ce e injurat de blogurile legionare. Pai, nu stiu ce sa zic. ca blogurile legionare ii injura pe Racu, Fedorovici si Platon in vreme ce pe aceleasi bloguri legionaroide, gen Rost, am vazut ca lui Neamtu i se gasesc „semne de verticalitate,” ca Tismaneanu e considerat un anticomunist de nadejde, ca Baconsky e tamaiat si pe fata si pe dos, ca Radu Preda e un bun prieten etc, Nucleul dur ISP si FCD e foarte prizat de blogurile neolegionare, care au primit sarcina – de la Centru, conform carticicii sefului de cuib – sa aduca voturi pitpalacului de cuib si altor gugustiuci subventionati de Germania.

 39. Donkeypapuas zice:

  Sunt agenţi de influenţă ai RUSIEI (dar Germania fiind aliată…) Mai ales că mi-aţi adus aminte de Radu Preda. Poate că rolul său pe lângă Înaltul ierarh de la Cluj era în realitate de supraveghere – şi cum poate fi supravegheat cineva mai bine decât în poziţia de a fi pus om de încredere? – dar declaraţiile pe care le-a făcut la Chişinău împotriva Bisericii Ortodoxe Române confirmă că el joacă în echipa altora şi îi sosise ordinul de a acţiona ca atare. Joacă şi ceilalţi pentru muscali? Inclusiv mai marele Olimpului? Eu cred că da!

  • Am operat cateva modificari la comentariul dumneavoastra. Duhovnicul meu mi-a spus sa nu mai postez insulte, regula care se va aplica de acum inainte si celorlalti comentatori. Critici argumentate si ironii bazate pe argumente postez; dar insulte nu mai postez. Inclusiv la adresa mea (aviz pentru Umbra Serii).

   Sper ca veti intelege si nu va veti supara. Nu de alta, dar tot zicea domnul Codrescu, cel care isi eticheteaza preopinentii nepostati drept viermi de closet/mormant (intre timp vad ca si-a facut un hobby din postatul imaginilor cu caracter sexy), ca ar fi bine sa redescoperim o anume cuviinta a ortodoxiei. Asa ca ma gandesc sa-i urmez sfatul. Ca stiti cum se spune: sa nu faci cum face popa ci sa faci cum zice popa. Duhovnicul meu si face si zice. Domn Codrescu doar zice. Pentru moment.

   In ceea ce priveste variile acuzatii, e de dorit ca acestea sa fie bazate pe dovezi clare. Spre exemplu, in ceea ce priveste aservirea FCD intereselor Germaniei, Mircea Platon a scris un articol foarte bine documentat. Eu unul astept cu interes eventuale noi dovezi cu privire la relatia dintre FCD si Rusia. Pana atunci, prefer sa critic FCD-ul pentru cele pe care le stim, nu pentru cele pe care nu le stim. Marturisesc ca nici nu mai tin minte exact ce a declarat domnul Preda la Chisinau, dar stiu ca anterior a criticat tendintele imperialiste ale Patriarhiei Rusiei, propunand in schimb pentru Biserica din Basarabia solutia canonica a autocefaliei (dupa principiul un stat – o biserica), solutie cu care si eu sunt de acord (desi sunt unionist, nu cred ca Biserica trebuie sa fie mobilul unitatii tuturor romanilor ci, dimpotriva, mobilul unitatii tuturor crestinilor dreptmaritori; unitate care, alaturi de disciplina canonica, trebuie sa aiba prioritate asupra divergentele politice si istorice existente). Nu stiu daca intre timp si-a modificat discursul domnul Preda, nici nu cunosc eventualele dedesubturi. Poate ca or exista…Stiu insa ca nu demult, liderul FCD a stiut sa imbine discursul pro-european si anti-rusesc cu un discurs cat se poate de filetist, vehiculand in acelasi timp in mod completamente nesimtit acuza de filetism la adresa celor care refuzau sa se impartaseasca european cu catolicii. Mai stiu si ca, un fost coleg de-al domnului Baconsky de la Puncte Cardinale (unde Baconsky a scris sub pseudonim), adica fostul legionar Mihail Neamtu (care s-a strofocat mult si bine sa-si ascunda trecutul legionar), i-a sarit in ajutor la vremea respectiva actualului ministru de externe, vehiculand in schimb (fara sa aduca probe concrete) acuzatia de legionarism la adresa lui Mircea Platon. Intre timp, reprezentati ai FCD, printre care si domnul Preda, convieituiesc de minune cu apologetii online ai decemvirilor. Pe blogul redactorului sef al revistelor ROST si Lumea Credintei i se face campanie electorala lui Baconsky. Cand nava lui Basescu si a intelectualilor era cat pe ce sa se scufunde, cand fiecare vot conta, ajutorul legionar nu s-a lasat asteptat. Cu alte cuvinte, daca e sa discutam in termeni de coabitari dubioase, angajamente electorale, taceri strategice si rostiri, tot strategice, ale adevarului cu a mic, da, este cat se poate de evident faptul ca ceva este putred in Danemarca. Iar putrefactia alimenteaza, in mod firesc, speculatia si teoria conspiratiei.

 40. Donkeypapuas zice:

  Aveţi timp să vedeţi interviul în întregime? Poftim: http://c-tarziu.blogspot.com/2011/05/parintele-savatie-bastovoi-in-dialog-cu.html
  Poate nu aveţi cunoştinţe privind sistemul de conducere în Biserică. Dacă aveţi, vi le reamintesc: Bisericile SUNT autocefale. Mitropolia Ungrovlahiei, spre exemplu, era autocefală încă de la înfiinţare, ca şi cea a Moldovei. Cum au luat strânii cu japca – praful şi pulberea, deznaţionalizare la greu. La fel pentru TOATE POPOARELE ORTODOXE ajunse sub cizma Moscovei. Actuala Mitropolie a Basarabiei ESTE autocefală, i se permite chiar activitatea sub vechiul calendar neîndreptat. Păi dacă este Moscova atât de promotoare a „libertăţii canonice” de ce nu acordă autocefalie Ukrainei? De ce a reacţionat atât de vehement împotriva unui act justificat al Patriarhiei Ecumenice – cel legat de Estonia (dacă mai ţin bine minte)?
  O spun ferm: Rusia a intrat ca lupul în stâna care nu-i aparţinea şi a căutat desfiinţarea românităţii. Este evident, este un fapt care clar ca lumina zilei. Teritoriul Rusiei este la peste 1500 km de Nistru. Nu a avut şi nu are ce căuta aici. Noi, românii, am fost victime; noi am fost jefuiţi; pe noi „ne-au eliberat” ruşii de sub jugul… românesc; ne-au eliberat bisericile de sub asuprirea… limbii române.
  Legile bisericeşti sunt clare şi sunt vechi de aproape 2000 de ani. Nu aveţi nici dumneavoastră, nici eu şi nici altă persoană particulară (cazul Radu Preda) de a ne considera ceea ce nu suntem, de a ne erija în „experţi în drept canonic”.
  PS: L-am considerat (şi îl voi considera) pe Radu Preda aşa cum am spus pentru că este cel mai potrivit cuvânt şi acoperă cel mai bine rolul pe care l-a avut. Prefer „verde-n faţă” ipocriziei lui Tartuffe. Deşi există sumedenie (ca să nu spun „legiune”) de prelaţi şi prealaţi care cultivă cu osârdie „diplomaţia corectitudinii politice”. Un caz mai apropiat nouă: SCHISMA reală din Biserică la momentul alegerii IPS Streza ca mitropolit al Transilvaniei. Un lucru ce va constitui o pată (din păcate) pe numele lui Bartolomeu Anania.

  • Pai ce am zis eu ca promoveaza Moscova randuiala canonica? Exemplele pe care le-ati dat sunt cat se poate de pertinente.

   Insa in Republica Moldova nu exista Biserica autocefala. Exista doua jurisdictii care se suprapun: cea romaneasca si cea ruseasca. Ceea ce nu e normal. Cum si daca se poate rezolva problema asta in mod decent, non-kgbist, e o alta intrebare la care eu nu pot sa raspund. Probabil ca nu se va putea rezolva prea curand. Cat despre sentimentele antirusesti pe care le manifestati, ele isi au, evident, motivatiile lor istorice binecunoscute. Toata lumea stie de ce, in general, romanii nu-i simpatizeaza pe rusi. Totusi eu incerc sa fac diferenta intre poporul rus si politica externa ruseasca desi, trebuie sa recunosc, aceasta distinctie tine pana la un punct. Va multumesc pentru link. Daca am timp citesc interviul. In rest, e dreptul dumneavoastra sa-l considerati pe Radu Preda asa cum credeti de cuviinta.

 41. hugo zice:

  Un lucru e sigur: ca oamenii care fac campanie electorala Fundatiei Crestin-Democrate a lui Baconsky, fundatie subventionata de Germania, sunt aceiasi cu oamenii care colporteaza entuziast profetiile lui Cristoiu si ale lui Breban referitoare la renasterea unei miscari de tip legionar. Asta inseamna ca neolegionarii de la Rost stiu ei ceva despre „prietenii” lor de la FCD, Noua Republica. Dovada si „manualul pitpalacului de cuib”, atat de asemanator cu „gogosica sefului de cuib”.

 42. După ce s-a specializat în eugenia creştină, noul documentarist al noului ROST, nea Radu Greuceanu îşi încearcă norocul şi cu limba latină. Şi în loc de „vade retro”, adresat se pare subsemnatului, scrie „retro vado” 🙂 http://paulslayer.blogspot.com/2011/10/memoriile-lui-marcel-petrisor-ultima.html. Bravo nene Greuceanu! Gura Greuceanului adevăr grăieşte! Du-te cu Dumnezeu şi tot El să te izbăvească de destinaţia finală a rasiştilor şi naziştilor duhovniceşti, descrisă altminteri în cântări „duhovniceşti” (care se referă şi ele tot la duh, doar că nu la Duhul Sfânt) de către sataniştii de la Slayer:

  După cum se vede, imaginile debutează cu vulturul nazist cu pentagramă în loc de svastică. Dar probabil că după ce ne-a explicat asemănările dintre svastică şi cruce, domnul Adolf Codrescu ne va lămuri în noul Rost şi cu privire la relaţia dintre pentagramă (un alt simbol al dreptei) şi cruce. În altă ordine de idei, dacă tot ne anunţă domnul Greuceanu că se duce înapoi de unde a venit, eu sunt de părere că după atâta agitaţie păsărească de tip vulturesc, a cam sosit timpul ca camarazii să schimbe repertoriul şi să se liniştească niţel în compania unor păsări şi animale mai inofensive şi mai mici:

 43. judas priest zice:

  Mai e o varianta a cantecului celor de la Colibri:

  Ce asculti tu mielule, ce asculti tu mielule
  Heavy metal domnule, heavy metal domnule

 44. hugo zice:

  Ha-ha-ha: „Valoarea contribuţiei domnului Neamţu la studierea comunismului este tot atît de evidentă precum aceea a Licăi Gheorghiu la evoluţia filmului românesc.”
  http://www.observatorcultural.ro/De-la-Lica-Gheorghiu-la-Mihail-Neamtu*articleID_26001-articles_details.html

 45. hugo zice:

  Fabulos: „Neamţu a stabilit şi diferenţele specifice. „Nu vom fi al doilea GDS”, „Vă dau cuvântul meu de onoare că nu sunt omul PDL, nu sunt omul lui Băsescu şi nu am fost pus de cineva să fac ceva”, proclamă el.”
  http://www.gandul.info/puterea-gandului/noua-republica-sub-dulcea-si-naiva-aripa-a-tineretii-8866689

  Un nou semn de verticalitate al lui Mihail Neamtu! Claudiu Tarziu, Razvan Codrescu si restul cetei lui Capitanoi si-au gasit omul! Parol, monser!

 46. @ Donkey (nepostat):

  Nu este un secret faptul ca va impartasesc, de principiu, parerea despre Mihail Neamtu. De altfel, ce s-ar putea spune despre cineva care il ridica in slavi pe Capitanul Bligh dupa ce acesta din urma il insulta vadimist pe Regele Mihai. Si care doar la cateva zile dupa o astfel de prestatie paunesciana (desi lipsita de orice talent poetic si exprimata in aceeasi limba de lemn cu care ne-a obisnuit de la o vreme incoace), se revendica intr-un interviu aocrdat cotidianului Patriarhiei de la Maniu si Coposu, facandu-i pe acesti mari romani si ardeleni sa se rasuceasca in mormant. Mai mult, cineva care scrie astfel de texte jenante (omagiul Captanului) in conditiile in care incaseaza bani de la statul pe care altminteri il injura, si unde s-a angajat pe baza de pile, neavand, evident, pregatirea pe care o ipune fisa postului. Cineva care incaseaza bani de la buget pentru ca il omagiaza pe Capitanul Bligh (cel care vrea sa transforme Romania intr-o epava ce se scufunda intr-o mare de cianuri), in timp ce face apel la eliminarea „ordoliberala” a pensionarilor, handicapatilor si bolnavilor de cancer. Care vaneaza si inventeaza legionari in timp ce incearca, in mod penibil, sa-si ascunda propriul sau trecut legionar. Care isi schimba ideile politice precum camasile si produce, pe plan intelectual, cele mai nastrusnice imperechieri. In fine, care isi prostitueaza inteligenta si cultura (de care altminteri nu duce lipsa) cu scopul de a induce in eroare un public ignorant si care plateste scump petru ignoranta sa, de pe urma careia profita mafia locala si cea globala. Asadar, faptele vorbesc de la sine. Totusi, prefer sa imi exprim parerea despre Mihail Neamtu intr-un mod mai elegant decat o faceti dumneavoastra. V-am zis ca am schimbat „politica editoriala” (mai exact modul de gestionare a coentariilor). Deci daca vreti sa va postez, eliminati „tutalar nemernic”, „lingau ordinar”, „badilitza piz***ita”, etc. Nu mai fiti asa brutal.

 47. Foarte bine il pune la punct si Alexandru Matei pe acest filozof convertit in bisnitar neoliberal:

  „Bine. Ajunge. Avem două variante: fie Noua Republică minte şi ţinteşte către nişte indivizi pe care-i ia drept idioţi – şi care se pot simţi, ca şi mine, jigniţi că cineva li se adresează ca unor retardaţi – fie nu minte şi ar trebui să se simtă ea însăşi ofensată de propriile alegaţii decerebrate pe care le lansează în spaţiul public.”

  http://www.criticatac.ro/10755/la-munca-nu-la-sunca-noua-republica-sau-de-la-heidegger-la-cocalari/

  Mai aflam de la Mihail Neamtu si ca Romania nu are nevoie de idealisti. Si nici de oameni pragmatici. Ci de „idealisti pragmatici”. Ma intreb insa la ce categorie se refera M. Neamtu de fapt. La acei oameni care isi asuma in mod matur suferinta provocata de rezistenta la ideal (adevaratul ideal) a unei realitati care, depinde de ei (idealistii) doar pana la un anumit punct? Acei oameni care sunt idealisti fara sa fie naivi, care sunt realisti fara sa fie cinici si, mai ales, care refuza mai presus de toate sa minta? Sau se refera la acea specie de activisti care, mergand pe mai vechea linie a rasismului duhovnicesc, isi invesmanteaza instinctele darwinist-ticaloase si interesele meschine in haina idealului devenit ideologie (adica mod de a-i minti pe altii si, eventual, chiar si pe tine)? Eu cred ca exista mult mai multe continuitati intre cultul Capitanului Codreanu si cultul Capitanului Bligh, intre FDC (Fratiile de Cruce) si FCD (Fundatia Crestin Democrata), decat ar vrea sa recunoasca Mihail Neamtu. Si ma tem ca lucrurile sa nu se fi schimbat mai degraba in rau. Mai exact, daca ideologia legionara (cel putin pentru unii) tine de o anumita patologie identitara a tanarului agitat care, mai inainte de a-i minti pe ceilalti, se minte intai pe sine insusi, ideologia neoliberala este manevrata la rece de catre cei care ii mint doar pe ceilalti. Pe fraieri. In cel de-al doilea caz avem de-a face cu cei care au evoluat de la minciuna tembela la minciuna calculata. Cred ca genul acesta de evolutii care au avut loc la nivelul dreptei romanesti ar trebui studiate cu mai multa atentie. Uitati-va la Neamtu. Desi a crescut mare, si minte calculat (ca vorba autorului, numai prost nu e), pe unde-l vezi, tot cu fata aia de copil nevinovat. La fel ca si Capitanul pe vremea cand solicita eliminarea jidanilor. Acum se solicita in schimb eliminarea pensionarilor, bolnavilor si handicapatilor. Tot prin masuri „de dreapta”.

 48. carlos santana zice:

  Ia uite ce zice Claudiu Tarziu acum:

  „Nu putem avea o Dreaptă autentică fără oameni de dreapta. Or oamenii de dreapta nu se formează într-o „organizaţie de bază”, prin „muncă de convingere” şi „învăţătură ideologică”, pentru că Dreapta, înainte de a fi o opţiune politică, este un mod de viaţă. Nu devii un om de dreapta decît în măsura în care eşti construit interior aşa (şi te poţi descoperi mai tîrziu)”.

  Carevasazica furam din discursul lui Platon. Si se schimba placa putin. Carevasazica Legiunea nu a format oameni de dreapta, de la eroi la sfinti, ci doar a mijlocit descoperirea de sine a acestora din urma! Deci Legiunea e constiinta traditiei care nu si-a stiut „rostul” pana ce nu i l-a revelat Capitanul. Iar asta nu e ideologie care asmute si inregimenteaza ci constiinta de…..rasa! Hmmm??? Complexa chestie!

  Iar apoi urmeaza:

  „O elită a Dreptei nu are nici un spor într-o lume dominată autoritar, dacă nu chiar totalitar, de mentalităţi stîngiste. Dovadă că, în perioada postdecembristă, toţi liderii politici autodeclaraţi de dreapta s-au dovedit impostori, mai devreme sau mai târziu”.

  Dar de votat tot pe ei (clonele) ii votam! Si ii si promovam! Ca la rigoare, sarmanii (prietenii) nu sunt decat victimele stangii. Blestemata mostenire! Adica acelasi discurs ca la Neamtu! Si decat cu Geoana…tot mai bine sa inotam in cianuri de dreapta. Tot mai buna e cianura de dreapta decat cianura de stanga. La rigoare, oricat s-ar afunda dreapta romaneasca „in noaptea adanca”, umbra „Legiunii ce a murit” n-a parasit-o (si n-o va parasi in veci) inca!

  • hugo zice:

   Dle Racu, la 25 noiembrie 1937, Miscarea Legionara incheia un pact de neagresiune cu PNT si PNL Gheorghe Bratianu: „Se încheie între partidele subsemnate o înţelegere cu scopul de a apăra libertatea şi a asigura corectitudinea alegerilo. Aceste partide încheie, pentru timpul alegerilor actuale în vederea scopului propus, un pact de neagresiune.Pactul de neagresiune înseamnă înconjurarea actelor şi limbajului de violenţă şi de denigrare, dar nu împiedică afirmarea ideologiei proprii şi discuţia de bună credinţă.Se va aduce un cuvânt de chemare şi celorlalte partide să se alăture acestei înţelegeri.O comisiune comună va stabili modul de procedură şi demersurile care vor trebui puse în aplicare în cazul infracţiunilor ce ar fi să se producă.Corneliu Zelea Codreanu, Şeful Mişcării Legionare,Iuliu Maniu, Preşedintele Partidului Naţional-Ţărănesc,Gheorghe I. Brătianu, Preşedintele Partidului Naţional-Liberal”

   Ideea era ca toate cele trei partide se declarau constiente de pericolul pe care il prezinta pentru tara regimul autoritar al lui Carol II. Intr-o situatie asemanatoare, neolegionarii nostri alde Tarziu si Codrescu il sustin pe Basescu si dau in opozitie. Cu alte cuvinte, au incheiat pact de neagresiune cu Puterea. Asta inseamna fie ca Puterea e de extractie securist-neolegionara, ca multi din cei care ii sustin de la „dreapta dreptei,” fie ca cei de la „dreapta dreptei” se dezic de „idealurile” pe care le tot flutura si incheie pact cu un dictator de tinichea impotriva caruia idolii lor interbelici ar fi luptat chiar cu pretul incheierii unui pact de neagresiune cu Liberalii sau PSD-ul.

   Dl Razvan Codrescu tot apare si, mai catolic decat Papa si mai filocalic decat Sf Nicodim Aghioritul, ne spune ca sa nu ne bucuram ca il vom da jos pe Basescu, ca schimbarea domnilor bucuria nebunilor, ca Basescu nu e decat masca neputintelor noastre, ca e si el un om, acolo etc.

   Pacat ca nu au dat dovada de o asa intelepciune si legionarii interbelici. La urma urmelor, Carol II era mai bun decat comunistii care au venit dupa el. Mai bine ar fi pus mana legionarii la consolidarea regimului lui Carol II in Romania – amenintata atunci si de nazisti si de comunisti -, decat sa tot umble cu atentatul vopsit si sa contribuie la subrezirea monarhiei si, astfel, la facilitarea instaurarii comunismului in Romania.
   Nu e interesant ca, si astazi, neolegionarii dau in Regele Mihai, care chipurile ar fi adus comunismul in Romania, dar fac zid de aparare a emanatiei bolsevice care e Basescu?

   • Donkeypapuas zice:

    Era ascuns pe undeva prin memorie, ascuns bine dar, din fericire, există internetul! Din Pactul de neagresiune au făcut parte şi… evreii. „In 1937 contribuie din nou la căderea liberalilor, printr-un pact de neagresiune semnat cu Mişcarea Legionară, PNL-Gh. Brătianu, Uniunea Agrară a lui C. Argetoianu şi Partidul Evreiesc” se spune pe http://biografii.famouswhy.ro/iuliu_maniu/

 49. Donkeypapuas zice:

  Sau Asa-zisul pe http://www.corneliu-coposu.ro/articol/index.php/1454_o_propaganda_demagogica_2003/ :,, pact cu legionarii « a fost in realitate, acordul opozitiei, initiat de Maniu, semnat la 28 octombrie 1937 si in zilele urmatoare, acord la care au aderat in ordine succesiva : liberalii (Gh. Bratianu), legionarii (C. Codreanu), agrarierii (C. Argetoianu), social democratii (i. Fluieras), evreii (Dr. W. Filderman).

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s